Chuyển tới nội dung

Khoa Khí tượng Thủy văn

https://kttv.hunre.edu.vn/nhan-luc.html

https://kttv.hunre.edu.vn/nhan-luc.html

https://kttv.hunre.edu.vn/nhan-luc.html
https://kttv.hunre.edu.vn/tuyen-sinh

https://kttv.hunre.edu.vn/tuyen-sinh

https://kttv.hunre.edu.vn/tuyen-sinh

Tin tức

Thầy Nguyễn Bình Phong bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Khí tượng và Khí hậu học

Thầy Nguyễn Bình Phong bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Khí tượng và Khí hậu học

23.06.2022
Ngày 22/6, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Bình Phong với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của địa hình và không khí lạnh đến cấu...

Thư viện ảnh