Chuyển tới nội dung

Khoa Khí tượng Thủy văn

https://kttv.hunre.edu.vn/nhan-luc.html

https://kttv.hunre.edu.vn/nhan-luc.html

https://kttv.hunre.edu.vn/nhan-luc.html
https://kttv.hunre.edu.vn/tuyen-sinh

https://kttv.hunre.edu.vn/tuyen-sinh

https://kttv.hunre.edu.vn/tuyen-sinh
https://kttv.hunre.edu.vn/tuyen-sinh

https://kttv.hunre.edu.vn/tuyen-sinh

https://kttv.hunre.edu.vn/tuyen-sinh

Tuyển sinh

Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ngành Khí tượng Thủy văn

Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ngành Khí tượng Thủy văn

20.04.2020
Ngành khí tượng thủy văn (KTTV) đã được ghi nhận qua các đóng góp đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Bởi thế, KTTV luôn là một ngành được Nhà nước quan tâm, ưu tiên nguồn lực để phát triển.

Thư viện ảnh