Chuyển tới nội dung

Lịch sử phát triển

Khoa Khí tượng thủy văn là khoa có lịch sử phát triển gần 65 năm. Xuất thân từ trường đào tạo cán bộ khí tượng, trải qua thời kỳ phát triển khá dài trở thành trường cao đẳng khí tượng thủy văn, có thể nói khoa là tiền thân của trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội hiện nay. Với truyền thống lâu đời trong công  tác đào tạo cán bộ khí tượng thủy văn cho ngành quan trắc, đo đạc và chỉnh lý số liệu thuần túy, Khoa đã và đang không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ giảng viên, nghiên cứu viên, đổi mới và cập nhật chương trình đào tạo các ngành, tăng cường nghiên cứu khoa học để hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và toàn cầu đó là đào tạo các kỹ sư có đủ kiến thức chuyên môn về khí tượng, thủy văn để nghiên cứu ứng dụng liên ngành, có thể giúp giải quyết được các vấn đề liên quan trong cuộc sống thường ngày.