Chuyển tới nội dung

Thông điệp của Ban chủ nhiệm Khoa

Khoa Khí tượng Thủy văn với mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học mang tầm cỡ quốc gia và khu vực, cam kết đi đầu trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khí tượng - khí hậu học và thủy văn học.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Khí tượng – Thủy văn nói riêng và các ngành khoa học kỹ thuật liên quan nói chung, Khoa luôn hướng tới việc tạo một môi trường học thuật mở, nơi đào tạo các các kỹ sư và thạc sỹ về khí tượng – khí hậu và thủy văn ở Việt Nam. Ở đây, sinh viên sẽ được coi là các thành viên tích cực tham gia vào các chương trình đào tạo và có được những định hướng rõ ràng cho tương lai. Sinh viên tốt nghiệp đại học và cao học sẽ có cơ hội việc làm ở các đơn vị nhà nước và tư vấn tư nhân có liên quan đến lĩnh vực khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước… như xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, hàng không, không quân,...

Bên cạnh đó, Khoa Khí tượng Thủy văn luôn coi các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với nhau. Theo đuổi mục tiêu nghiên cứu ứng dụng liên ngành và dài hạn, Khoa luôn sẵn sàng đổi mới, hội nhập trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ thông qua các dự án, nghiên cứu và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Từ đóKhoa KTTV luôn hướng đến cácmục tiêubền vững và dài hạn trong đào tạo vànghiên cứunhư sau:

  • Đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Khí tượng – Thủy văn nói riêng và các ngành khoa học liên quan nói chung. Đào tạo các học viên trong lĩnh vực Khí tượng – khí hậu và Thủy văn, cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức vững chắc và tiên tiến, có đủ kỹ năng mềm và thái độ nghiên cứu nghiêm túc và trách nhiệm để học viên có thể trở thành các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu của họ.
  • Đứng đầu trong nghiên cứu ứng dụng và thúc đẩy nghiên cứu đa ngành đặc biệt trong lĩnh vực dự báo và tính toán khí tượng, thủy văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường bền vững thông qua sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhau.
  • Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để nâng cao năng lực cũng như chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu. Theo đuổi phương pháp và công nghệ tiếp cận đa ngành trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu liên quan.