Chuyển tới nội dung

Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của thầy Nguyễn Bình Phong

06.03.2021

Ngày 05/3/2021, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng Đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bình Phong, chuyên ngành Khí tượng và khí hậu học - Mã số : 62440222, đề tài luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng của địa hình, gió mùa mùa đông đến cấu trúc của bão ở vùng duyên hải Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng và TS. Nguyễn Văn Hiệp.

Đến tham dự buổi đánh giá luận văn đại diện cho cơ sở đào tạo PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng, Viện KTTVBĐKH. Ông Võ Đình Sức, Phó Trưởng phòng KHĐTHTQT, Viện KTTVBĐKH, Các khách mời, cán bộ khoa học trong và ngoài Viện KTTVBĐKH cùng bạn bè, của nghiên cứu sinh.

Sau khi khai mạc, dưới sự chủ trì của GS. TS. Phan Văn Tân – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học và các điều kiện để NCS Nguyễn Bình Phongđược bảo vệ luận án ở Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở. 

NCS Nguyễn Bình Phong đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu chính của mình. Luận án có những nội dung chính đó là:

- Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của địa hình, gió mùa mùa đông đến cấu trúc bão

- Chương 2: Số liệu và phương pháp nghiên cứu

- Chương 3: Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của địa hình, gió mùa mùa đông đến cấu trúc bão

 Theo đánh giá của các phản biện và Hội đồng kết luận Tên Luận án phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, Đề tài và nội dung nghiên cứu của luận án không trùng với nội dung của các Luận án, đề tài nghiên cứu khác đã công bố và là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án

Kết quả đánh giá vai trò của độ cao địa hình, gió mùa mùa đông đến cấu trúc phi đối xứng của các trường khí tượng trong bão của luận án có thể làm cơ sở khoa học để xác định khu vực bão đổ bộ và có mưa lớn, gió mạnh do tác động của địa hình và gió mùa mùa đông;

Kết quả nghiên cứu góp phần cải thiện chất lượng của bản tin dự báo bão, đặc biệt là khu vực chịu tác động của mưa lớn, gió mạnh giúp phòng tránh và giảm thiểu các tác hại do bão gây ra.

Những kết quả mới đạt được

Đã chỉ ra được ảnh hưởng của việc tăng giảm độ cao địa hình đến phân bố thẳng đứng của một số trường khí quyển cũng như đến cường độ và quỹ đạo bão;

Đã chứng tỏ được vai trò của ban đầu hoá xoáy trong việc mô phỏng tốt hơn cấu trúc bão đối với các cơn bão trong hình thế có không khí lạnh hoạt động.

Sau khi trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và đi đến kết luận Hội đồng chấm luận án cấp Cơ sở đồng ý cho NCS được gửi tóm tắt luận án và tiến hành các thủ tục bảo vệ cấp Viện sau khi đã hoàn thiện luận án theo các ý kiến kết luận của Hội đồng.

 

Bài viết khác