Chuyển tới nội dung

Thông báo thể lệ cuộc thi "NÂNG CAO HIỂU BIẾT VỀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN"

02.03.2022

Một cuộc thi dành cho các bạn trẻ có đam mê, tình yêu với Khí tượng thủy văn và có mong muốn thể hiện mình. Nhanh tay tham gia nào các bạn trẻ. Hãy tham gia và chia sẻ điều này đến với mọi người, vì một cộng đồng am hiểu hơn về các vấn đề liên quan đến Khí tượng thủy văn nhé! Dưới đây là Quy định về cách thức tham dự cuộc thi!

Quy định và thể lệ cuộc thi "Nâng cao hiểu biết về Khí tượng thủy văn"

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt hướng tới nâng cao kiến thức, hiểu biết cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai cho đối tượng thanh niên để có kiến thức, kỹ năng chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây ra, góp phần phục vụ thiết thực đời sống hằng ngày và tham gia vào sự phát triển bền vững của đất nước. Khoa Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Cuộc thi “Nâng cao hiểu biết về Khí tượng Thủy văn”, thể lệ Cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức hiểu biết cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng của thanh niên về vai trò của khí tượng thủy văn trong đời sống hằng ngày và chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai vì sự phát triển bền vững Đất nước.

- Nhằm tạo ra sân chơi bổ ích và lý thú, giúp thanh niên trau dồi kiến thức khoa học khí tượng thủy văn và ứng dụng trong đời sống; phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo, suy nghĩ, cảm nhận của thanh niên về kiến thức, kỹ năng, thông tin KTTV trong phòng ngừa và chủ động thích ứng với thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn và những cực đoan của biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cuộc thi được tổ chức và gắn kết theo định hướng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và phát huy xu hướng báo chí công dân gần gũi với lớp trẻ mang tính tuyên truyền cao, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, TÁC PHẨM, ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

- Là các em học sinh, sinh viên, người dân trên toàn quốc. 

- Con/em các thành viên trong Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi này không được tham dự Cuộc thi.

2. Quy định về tác phẩm và điều kiện dự thi

2.1. Nội dung

Các bài viết hay video clip tham dự Cuộc thi có nội dung chủ đạo về thông tin khí tượng thủy văn, góp phần giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển bền vững với các nội dung như:

- Nhận thức của chúng ta về vai trò của thời tiết, khí hậu và công tác khí tượng thủy văn trong đời sống, phục vụ phát triển bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng của thanh niên về vai trò của thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong đời sống hằng ngày và chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

- Quan sát, cảm nhận và ý tưởng sáng tạo của thanh niên về thời tiết, khí hậu và công tác khí tượng thủy văn góp phần phòng ngừa rủi ro do thiên tai, chủ động  thích ứng với Biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững Đất nước.

2.2. Tác phẩm, tác giả dự thi

- Người tham dự Cuộc thi theo tác giả cá nhân hoặc tập thể (trường, lớp hoặc nhóm tác giả).

- Tác phẩm tham dự Cuộc thi có hai hình thức như sau:

a. Bài viết (thể loại nghị luận, văn xuôi).     

b. Video clip.

- Người tham gia có thể dự thi một trong hai hình thức hoặc tham gia cả hai hình thức.

2.3. Yêu cầu về hình thức dự thi

a. Đối với hình thức dự thi Bài viết

- Bài viết dự thi viết bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng. Ngôn ngữ xúc tích, ngắn gọn, không viết tắt, không dùng từ ngữ phản cảm.

- Mỗi bài dự thi tối thiểu từ 500 - 1200 chữ và phải bám sát các tiêu chí Thể lệ của Cuộc thi (Khuyến khích bài dự thi có đính kèm ảnh minh họa. Nếu hình minh họa lấy từ nguồn khác phải có trích dẫn).

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4 (cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman đối với đánh máy). Đối với bài viết tay thì khi gửi cần scan dưới dạng các tệp tin PDF. Các bài viết đánh máy có thể gửi dưới dạng tệp tin Word hoặc PDF.

b. Đối với hình thức Video clip

- Tác phẩm video clip phải có âm thanh, hình ảnh rõ nét, sinh động, có tính thẩm mỹ và có thời gian từ 03 đến 10 phút.

- Trường hợp Video clip được sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ số, phải được định dạng MP4 hoặc avi.

c. Cách thức gửi bài thi

Các bài dự thi (cả hình thức bài viết và video) phải được gửi thông qua facebook của Ban tổ chức theo đường dẫn:

https://www.facebook.com/KhoaKTTV.HUNRE

Ban tổ chức chỉ chấp nhận các bài thi được đăng tải lên trang facebook nói trên. Hướng dẫn chi tiết về cách thức khai thông tin và nộp bài thi có trên trang facebook nói trên. Trong trường hợp có thắc mắc ngoài hướng dẫn đang có, đề nghị liên hệ với Ban tổ chức theo thông tin trong mục V dưới đây.

3. Hồ sơ dự thi

3.1. Yêu cầu về hồ sơ dự thi

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu Phụ lục 1): 01 bản.

- Tác phẩm tham gia dự thi

3.2.  Các yêu cầu khác

- Không chấp nhận những tác phẩm đã được tham dự ở cuộc thi khác, thí sinh phải cam kết mình là tác giả của tác phẩm dự thi, không sao chép ý tưởng, nội dung, tác phẩm chưa tham dự cuộc thi nào khác, chưa được đăng tải trên bất kỳ tạp chí, sách báo, … hoặc được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nào.

- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng thông tin về tác giả, tác phẩm dự thi vào mục đích truyền thông của cơ quan tổ chức Cuộc thi mà không cần xin phép tác giả cũng như không phải trả bất cứ chi phí nào. Ban Tổ chức không giải quyết những tranh chấp khiếu nại đối với các tác phẩm tham dự Cuộc thi và không trả lại tác phẩm dự thi.

4. Đối với người tham dự cuộc thi

- Mỗi tác giả, cá nhân tham gia không quá 02 tác phẩm/hình thức dự thi.

- Thời gian gửi bài dự thi tính từ sau Lễ phát động cuộc thi đến trước ngày 10/03/2022 (tính theo dấu bưu điện hoặc xác nhận thời gian gửi bài trên facebook của Ban tổ chức cuộc thi).

- Tác phẩm dự thi đúng nội dung quy định và thể lệ của cuộc thi. Khuyến khích tác giả giới thiệu bài viết trên tài khoản cá nhân ở các mạng xã hội sau khi có thông báo của Ban Tổ chức về tác phẩm vào vòng chung khảo của Cuộc thi.

- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản quyền tác giả có liên quan. Bài đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng và tiền thưởng.

- Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả có tác phẩm đạt giải hoặc người được tác giả đạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi. Trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự lễ nhận giải, Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng tới tác giả qua đường bưu điện.

- Các tác phẩm dự thi phải là các tác phẩm chưa đăng tải trên sách báo, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác do Bộ, Ngành Trung ương tổ chức tính đến ngày phát động Cuộc thi.

- Tác giả dự thi phải cam kết mình là tác giả của tác phẩm dự thi, đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nhân vật và nội dung bài dự thi của mình.

5. Tiêu chí đánh giá

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức đánh giá tác phẩm qua 2 vòng:

5.1. Vòng sơ khảo sẽ lựa chọn 50 tác phẩm/1 hình thức dự thi đạt chất lượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Cuộc thi để vào vòng Chung khảo.

5.2. Các tác phẩm vào Vòng chung khảo sẽ được Ban Tổ chức thông báo trên trang https://www.facebook.com/KhoaKTTV.HUNRE và đăng tải trên fanpage có tên tìm kiếm Cuộc thi: Nâng cao hiểu biết về khí tượng thủy văn.

5.3. Hoạt động bình chọn sẽ được Ban tổ chức gửi email thông báo đến các cá nhân và tổ chức có tác phẩm đủ điều kiện vào vòng chung khảo.  

III. BAN GIÁM KHẢO

Là hội đồng đảm bảo chuyên môn cao về lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Căn cứ vào số lượng, chất lượng bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ cơ cấu giải thưởng theo thực tế, với các giải thưởng như sau:

1. Giải tập thể

01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 05 Giải khuyến khích (cho tập thể có nhiều tác phẩm tham gia dự thi).

2. Giải cá nhân (cho 2 loại hình tác phẩm dự thi)

2 Giải Nhất, Giấy chứng nhận và 5.000.000 đồng/giải.

4 Giải Nhì, Giấy chứng nhận và 3.000.000 đồng/giải.

6 Giải Ba, Giấy chứng nhận và 2.000.000 đồng/giải.

14 Giải Khuyến khích, Giấy chứng nhận và 1.000.000 đồng/giải.

Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải nhất cho 02 tác phẩm ở 2 loại hình dự thi có số lượng bình chọn nhiều nhất trong Cuộc thi trị giá 3.000.000 đồng/1 giải.

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Fanpage Cuộc thi: Nâng cao hiểu biết về Khí tượng Thủy văn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ GỬI BÀI DỰ THI

Khoa Khí tượng Thủy văn, Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội, số 41A Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

https://www.facebook.com/KhoaKTTV.HUNRE

Fanpage  Cuộc thi: Nâng cao hiểu biết về Khí tượng Thủy văn

Bài viết khác