Chuyển tới nội dung

Thông báo Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 (tháng 6/2020)

15.05.2020

Nhà trường đã ban hành kế hoạch tổ chức ốt nghiệp cho các hệ đào tạo đợt 2 - tháng 6 năm 2020. Theo kế hoạch này, Khoa Khí tượng Thủy văn dự kiến sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp vào nửa cuối tháng 6. 

Khoa Khí tượng Thủy văn, đề nghị các thầy cô hướng dẫn đôn đốc sinh viên khẩn trương hoàn thành đồ án đảm bảo mục tiêu ban đầu.

Các sinh viên các khóa từ DH5 về trước dự kiến bảo vệ trong đợt này chú ý hoàn thành đúng hạn các thủ tục với Nhà trường. Các em chú ý các mốc thời gian trong kế hoạch (được đính kèm cùng thông báo) để thực hiện.

Khoa Khí tượng Thủy văn trân trọng thông báo.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác