Chuyển tới nội dung

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân đầu khóa - ĐH10

10.10.2020

Nhà trường có thông báo về điều chỉnh thời khóa biểu của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

Các tân sinh viên cập nhật lại thời khóa biểu theo link đính kèm: https://www.hunre.edu.vn/dieu-chinh-tkb-tuan-sinh-hoat-cong-dan-dau-khoa-cac-lop-dai-hoc-chinh-quy-khoa-10.html

Khoa Khí tượng Thủy văn trân trọng thông báo!

Bài viết khác