Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân đầu khóa của Đại học chính quy khóa 10

03.10.2020

Hiện nay, Nhà trường đã ban hành Thời khóa biểu của tuần sinh hoạt sinh viên đầu khóa của đại học chính quy khóa 10.

Theo thời khóa biểu đã công bố, sinh viên các lớp ĐH10K (ngành Khí tượng và Khí hậu học) và ĐH10T (ngành Thủy văn học) trước mắt sẽ học trong ba buổi. Buổi thứ nhất vào sáng ngày 12/10 tại phòng C.301 (bắt đầu từ 8h00); Buổi thứ hai và buổi thứ ba tại hội trường B.706 vào sáng 18/10 (bắt đầu từ 8h00) và chiều ngày 01/11 (bắt đầu từ 13h30).

Khoa Khí tượng Thủy văn xin trân trọng thông báo và đề nghị các tân sinh viên của Khoa chú ý Thời khóa biểu để theo học đầy đủ, đúng giờ và viết bài thu hoạch (nếu có) đầy đủ, chất lượng theo hướng dẫn.

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác