Chuyển tới nội dung

Quy định đánh giá kết quả học tập của người học

01.10.2021

Ngày 24/9/2021 vừa qua, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 3729/QĐ-TĐHHN về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập của người học áp dụng cho tất cả các hệ đào tạo chính quy và vừa học vừa làm.

Khoa Khí tượng Thủy văn xin đính kèm file toàn văn Quyết định để toàn thể cán hộ, giáo viên, học viên và sinh viên được biết nhằm chủ động trong công việc, đảm bảo quy định Nhà trường của cán bộ, giáo viên cũng như có kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp của người học.

Trân trọng!

Bài viết khác