Chuyển tới nội dung

Chương trình Đào tạo và Đề cương chi tiết các học phần ngành Thủy văn học trình độ Đại học: Phiên bản điều chỉnh, cập nhật năm 2019

24.04.2020

Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Thủy văn học điều chỉnh, cập nhật năm 2019 đã được ban hành và công bố kèm theo Quyết định số 2285/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ngay sau Quyết định ban hành Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết các học phần trong Chương trình đào tạo cũng được ban hành trong Quyết định số 2298/QĐ-TĐHHN ngày 02 tháng 7 năm 2019.

Chi tiết các Quyết định, Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết các học phần trong Chương trình đào tạo được đính kèm dưới đây. 

Khoa Khí tượng Thủy văn trân trọng thông báo đến các nhà Quản lý, nhà Tuyển dụng cùng toàn thể Sinh viên và các bên liên quan.

Trân trọng!

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác