Chuyển tới nội dung

Chương trình Đào tạo và Đề cương chi tiết các học phần ngành Khí tượng và Khí hâu học trình độ Đại học - hệ Chính quy áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021

02.08.2021

Chương trình đào tạo trình độ Đại học - hệ Chính quy ngành Khí tượng và Khí hậu học điều chỉnh, cập nhật năm 2021 đã được ban hành và công bố kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-TĐHHN ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ngay sau Quyết định ban hành Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết các học phần trong Chương trình đào tạo cũng được ban hành trong Quyết định số 3050/QĐ-TĐHHN ngày 29 tháng 7 năm 2021.

Chi tiết các Quyết định, Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết các học phần trong Chương trình đào tạo được đính kèm dưới đây. 

Khoa Khí tượng Thủy văn trân trọng thông báo đến các nhà Quản lý, nhà Tuyển dụng lao động cùng toàn thể Sinh viên và các bên liên quan.

Trân trọng!

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác