Chuyển tới nội dung

Chương trình đào tạo các ngành đào tạo của Khoa Khí tương Thủy văn

22.04.2020

Sinh viên, học viên và những ai quan tâm đến chương trình đào tạo các trình độ của ngành Thủy văn học và ngành Khí tượng và Khí hậu học xin mời xem chi tiết chương trình trong các tệp đính kèm. 

Trân trọng!

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác